POROTA 2019

ING. MARTA ŠTĚPÁNKOVÁ

- národní porotkyně asociace IMC

- mezinárodní porotkyně asociace IAM

- školitel mažoretkových pravidel asociace IMC

- trenér sportovní gymnastiky II. výkonnostní třídy

- mezinárodní rozhodčí sportovní gymnastiky

ING. ZUZANA CRHOVÁ

- vystudovala Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně,     Fakultu managementu a ekonomiky 

- 15 let navštěvovala ZUŠ v Přerově, taneční obor

- 15 let byla aktivní mažoretkou (Bludičky Přerov, GINA Brodek u Přerova)

- 10 let se věnuje trenérské činnosti

- od roku 2014 je trenérkou Fantasy Přerov

- národní porotkyně asociace IMC