Pravidla

Pravidla 2018

SOUTĚŽNÍ SEKCE

 1. Sekce BAT
 2. Sekce POM-POM
 3. Sekce MIX
 4. Sekce Děti
 5. Sekce TRADIČNÍ MAŽORETKY
 6. Sekce SHOW
 7. Bodové srážky porotců

Sekce BAT

Věková kategorie

 1.  kadetky - věk 8 - 11 let
 2.  juniorky - věk 12 - 14 let
 3.  seniorky - věk 15 a více let

Věk pro danou kategorii se počítá k 31. 12. daného soutěžního roku, např. dívka narozená v roce 2007 bude mít 10 let po celý rok 2017.

a) Věk soutěžících v malých formacích (skupinách)

V malých formacích (sólo, duo-trio a mini) musí věk všech soutěžících odpovídat věkovým kategoriím. Jedna mažoretka může soutěžit v jedné disciplíně pouze jednou, například v sekci BAT se může zúčastnit disciplín sólo, duo-trio a mini.

b) Věk soutěžících ve velkých formacích (skupinách)

Ve velkých formacích by měl věk všech soutěžících odpovídat věkovým kategoriím. Pokud
to není možné, pro kategorie děti, kadetek a juniorek je povoleno 20% obsazení staršími dívkami, avšak starší mohou být pouze o jednu věkovou kategorii.

Počet členek skupiny a limit starších dívek je:

 • 8 - 12 členek, počet povolených starších dívek = 2
 • 13 - 17 členek, počet povolených starších dívek = 3
 • 18 - 22 členek, počet povolených starších dívek = 4
 • 23 - 25 členek, počet povolených starších dívek = 5

Starší však mohou být pouze o jednu věkovou kategorii.

Pokud je limit povolených starších dívek překročen, skupina se přihlásí ve věkové kategorii podle nejstarších, nebo změní počet dívek ve skupině. Počet mladších dívek není omezen.

Soutěžící mohou být však mladší pouze o jednu věkovou kategorii.

 • kadetky od 6 let
 • juniorky 8 - 11 let
 • seniorky 12 - 14 let

Věkové složení skupiny se může projevit v hodnocení celkového dojmu a kompaktnosti.

Podskupina - podskupinu u velké formace tvoří nejméně 4 soutěžící, v případě mini formace podskupinu tvoří nejméně 2 soutěžící.

Pódiová sestava - velké formace BAT

 • Pódiová choreografie pro skupinu 8- 25 členů
 • Pouze pro děvčata
 • Plocha: 12x12 metrů. Ochranné pásmo: 2 metry podél hraničních čar na všech stranách.
 • Čas: mezi 2:30 a 3:00 min (bez času na příchod a odchod)

Náčiní BAT

 • Jeden až dva kusy pro jednu mažoretku
 • BAT maximálně 82 cm dlouhý
 • Žádné další doplňující náčiní není pro soutěžní sestavy BAT povoleno

Kostým, účes a make-up

Kostým soutěžících musí obsahovat některé prvky mažoretkového oblečení. Může být použit kostým na vyjádření specifického, originálního tématu a hudebního charakteru, ale vždy tam musí být shoda hudby, kostýmu a choreografie. Může být použito individuálních úprav, různých lidových motivů, jsou povoleny prvky převzaté z národních krojů. Kostým může být bez rukávů, ale musí zakrývat hrudník, pas, břicho a záda. Lodička (čepice) nebo její imitace na hlavě, (čelenka shodná s kostýmem je akceptována) je povinná pro všechny kategorie. Kalhoty jsou zakázány. Kozačky jsou povinné pro seniorky, nepovinné pro juniorky a kadetky. Účes a make-up přispívají k celkovému estetickému dojmu. Nevhodný kostým je penalizován.

Povinné prvky pro velké formace BAT - pochodové defilé a pódiová choreografie, mini formace a duo-trio BAT

 • Spin s velkou chybou je nepřijatelný
 • Spin minimálně 360° na jedné špičce

Kadetky

 • 2 x jednoduché nízké vyhození (1x všechny členky, 1 x podskupina),
 • 1 x krátké přehození mezi všemi členkami,
 • využití minimálně 5 různých prvků z I.- IV. levelu, pravou i levou rukou stejně.

Juniorky

 • 2 x vysoké vyhození bez otočky (1x všechny členky, 1 x podskupina),
 • 1 x vysoké vyhození se spinem (360 °) všechny členky,
 • 1 x dlouhé přehození mezi všemi členkami,
 • využití minimálně 7 různých twirlingových prvků z I. - V. levelu, pravou i levou rukou stejně, twirlingové prvky musí být předvedeny plynule, v kombinacích, vyhození z plynulého twirlingu, chytání s návazností na plynulý twirling.

Seniorky

 • 2 x vysoké vyhození bez otočky (1x všechny členky, 1 x podskupina),
 • 2 x vysoké vyhození se spinem (360 °), (1x všechny členky, 1x podskupina),
 • 2 x dlouhé přehození (1x mezi všemi členkami, 1x mezi podskupinou),
 • využití minimálně 7 různých twirlingových prvků (včetně výšky) z I. - VI. levelu, pravou i levou rukou stejně, twirlingové prvky musí být předvedeno plynule, v kombinacích, vyhození z plynulého twirlingu, chytání s návazností na plynulý twirling

Levely BAT

1. LEVEL

 • 1) mrtvá hůlka, spouštění hůlky, klouzání hůlky, máchání s hůlkou, zvedání hůlky, převracení hůlky, předávání hůlky s houpačkou, houpání hůlky, snižování hůlky, kola paží

2. LEVEL

 • 1) smyčka=točení zápěstím
 • 2) preclík
 • 3) fanfáry
 • 4) předávání smyčkou

3. LEVEL

 • 1) větrník s 1 nebo 2 pažemi
 • 2) všechny 8
 • 3) vertikální "Sun" ve všech pozicích
 • 4) fanfáry + bič
 • 5) hvězda
 • 6) wrap=obtáčení o 180 a také v kombinaci s prvkem z 1. levelu
 • 7) jednoduchý roll=obtáčení o 360 kolem nějaké části těla - ruky, zápěstí, ramene, lokte, krku, nohy,
 • 8) jednoduchý roll- série - rameno loket, přes levou a pak pravou paži,
 • 9) kontaktní přenos z jedné ruky do druhé ruky přes jednu část těla partnera,
 • 10) točení za zády

4. LEVEL

 • 1) točení mezi prsty (2/4 / 8- prsty)
 • 2) wrap= obtáčení o 180 + 3. level roll
 • 3) rolls:
 • • ½ ryby dopředu, dozadu
 • • had dopředu, dozadu
 • • dvojité koleno
 • 4) vyhazování a výměna
 • 5) 1 spin s malou chybou
 • 6) palma

5. LEVEL

 • 1. flip
 • 2. vyhazování a výměna: 2 díly jednoduché, 1 díl obtížné
 • 3. otočky: 1 spin bez chyby, double spin s malou chybou
 • 4. twirling se 2 BAT: 1. ruka 1.- 3. level, druhá ruka alespoň 4. level
 • 5. roll: anděl, ryba,
 • 6. roll- kombinace: minimálně 3 wraps a rolls z 3. - 4. levelu s nízkým rizikem
 • 7. 1. spin bez chyby, double spin s malou chybou, 2 otáčky

6. LEVEL

 • 1. horizontální flip
 • 2. vyhazování, výměna: 2 díly jednoduché, 1 díl obtížné
 • 3. roll: plynulé obtáčení: 1 ½- nebo více ryb, více násobek loket (4 nebo více), roll kolem krku,
 • 4. roll kombinace: minimálně 3 prvky z 3-4-5. levelu,
 • 5. kontaktní roll okolo jedné části těla partnera
 • 6. twirling se 2 BAT:
 • • jedna ruka alespoň na 5. levelu, druhá ruka alespoň na 2. levelu souběžně
 • • vyhození obou BAT ve stejnou dobu, ve stejné rovině
 • 7. double spin bezchybně, trojitý spin s drobnou chybou, více než 2 otočky

7. LEVEL

 • 1. roll: anděl s výhozem
 • 2. kombinace rolls: minimálně 2x8 kombinací s vysokým rizikem, obsahující 4 nebo více prvků
 • 3. kombinace dotyků nebo rolls- prvky z 4-5-6-7. levelu s poskoky (skoky) točení na podlaze (sedící, klečící).
 • 4. vyhození a výměna:
 • • 2 díly jednoduché, 1 díl obtížný: kde jeden obtížný je pohyb díl s kombinací 2 náročných pohybových prvků
 • • nebo všechny 3 díly obtížné
 • 5. trojnásobný spin bez chyby
 • twirling se 2 BAT:
 • • první ruka alespoň na 5-6-7. levelu, druhá ruka alespoň na 3-4. levelu paralelně
 • • vyhození obou BAT ve stejnou dobu, v různé rovině
 • • rychlá, plynulá, virtuózní technika

Hodnocení pro BAT i POM

Level Výchozí známka

 • level 6,5 bodů
 • level 7,0 bodů
 • level 7,5 bodů
 • level 8,0 bodů
 • level 8,5 bodů
 • level 9,0 bodů
 • level 9,5 bodů

Kompozice soutěžní sestavy

 1. Nástup bez hudby, vždy po ohlášení moderátorem.
 2. Zastavení, výchozí pozice (stop figura).
 3. Soutěžní sestava.
 4. Zastavení, konec hudby, finální pozice (stop figura).
 5. Odchod (bez hudby).

Příchod na soutěžní plochu

a) Charakteristika nástupu:

Soutěžící mohou nastoupit na soutěžní plochu až po ohlášení moderátorem a bez hudebního doprovodu. Penalizace za předčasný nástup. Musí být krátký, rychlý a jednoduchý; slouží pouze k zaujetí startovní pozice pro sestavu. Nástup nesmí mít další "malou choreografií". Nástup končí zastavením soutěžících, musí být dostatečně oddělen od soutěžní sestavy. Zaujetí výchozí pozice před vlastní soutěžní sestavou se považuje za pozdrav, může to být také vojenský pozdrav, taneční úklona, úklona hlavy, pohyb paží apod.

b) Měření času při zahájení sestavy

Čas pódiové sestavy se měří bez času příchodu. Čas pódiové sestavy se začíná měřit
v okamžiku, kdy začne hrát doprovodná hudba.

Provedení soutěžní sestavy

a) Charakteristika

Choreografické kompozice s náčiním baton musí zahrnovat sekvenci taktů s klasickým mažoretkovým krokem. Hudba k soutěžnímu vystoupení musí skončit zároveň s ukončením choreografie, nesmí pokračovat, jako doprovodná hudba k odchodu. Ukončení choreografie musí dokonale odpovídat konci hudby. Nesoulad hudby a ukončení sestavy je považováno
za choreografickou chybu. Soutěžní choreografie končí zastavením soutěžících a zaujetím závěrečné pozice, musí být jasně oddělena (z hlediska pohybu i hudby) od odchodu. Závěrečná pozice může zahrnovat vojenský pozdrav, taneční úklonu, úklon hlavy, pohyb paží apod.

b) Zařazení tanečních, gymnastických prvků a akrobatických prvků

Kompozice může zahrnovat části a motivy společenských a folklórních tanců,
pokud odpovídají charakteru hudby. Akrobatické a gymnastické prvky, zvedání soutěžících
v choreografii je povoleno pouze jako prvek závěrečné pózy na konci sestavy.

Gymnastické prvky (prvky rovnováhy, rozštěpy, podmetenka, svíčka, kleky i s obraty, dřepy
i s obraty, podřepy i s obraty, skoky i s obraty, výskoky i s obraty, piruety) mohou být zahrnuty v sestavě: jestliže jsou předvedeny bez narušení plynulosti sestavy, pokud nejsou předvedeny samoúčelně, ale v součinnosti s prvkem, s náčiním, s tvary a obrazci. Jestliže jsou gymnastické prvky předváděny pouze několika soutěžícími ve skupině nebo v mini formacích, ostatní členové nesmějí být ve statické pozici. Akrobatické prvky jsou uvedeny v "Příloze" pravidel.

c) Měření času při ukončení sestavy

Měření času končí, když soutěžící zaujmou závěrečnou pozici a skončí hudba k soutěžní sestavě. Nesoulad hudby a ukončení sestavy je považováno za choreografickou chybu.

d) Odchod ze soutěžní plochy

Odchod z pódia musí být bez hudebního (zvukového) doprovodu. Penalizace za odchod
s hudebním (zvukovým) doprovodem. Odchod musí být krátký, rychlý a jednoduchý; slouží pouze k opuštění soutěžní plochy. Odchod nesmí mít další "malou choreografií".

Pochodové defilé BAT (při postupu na ME)

 • Pochodové defilé pro skupinu 8- 25 členů
 • Pouze pro děvčata
 • Pochodová trasa: 100 m dlouhá, 6 m široká, trasa může mít 4 zatáčky. Ochranné pásmo: 
 • 2 metry podél hraničních čar na všech stranách.
 • Čas: 3:00 min maximum

Náčiní BAT

 • Jeden až dva kusy pro jednu mažoretku
 • BAT maximálně 82 cm dlouhý
 • Žádné další doplňující náčiní není pro soutěžní sestavy BAT povoleno

Charakter disciplíny

 1. příprava na startu, stop figura
 2. pochod
 3. překročení závěrečné čáry
 4. konečná pozice, stop figura

Zahájení defilé

a) Příchod skupiny

Soutěžící skupina musí stát připravena na startu před startovní čárou. Ostatní týmy nesmí stát hned za připravenou skupinou na startu a rušit tak startující skupinu jakýmkoliv způsobem.

b) Měření času

Čas defilé se měří od okamžiku, kdy začne hrát doprovodná hudba. Překročení startovní čáry před tím, než začne hrát hudba, není povoleno; penalizace.

Soutěžní sestava defilé

a) Charakter disciplíny

Pochodové defilé s převahou pochodové kroku vpřed. Pochod a pohyb vpřed - základní prvek, tj. pochodový krok (chodný, postupový krok), předveden vždy pouze ve směru pochodu. Pohybová technika a technika kroku musí být adekvátní hudbě a správně vyjadřovat charakter disciplíny. Použití krokových prvků z tanečního sportu nesmí převažovat nad pochodovým krokem. Pochodový krok by měl být dominantní. Akrobatické prvky, gymnastické prvky, pyramida ani zvedání v průběhu pochodového defilé nejsou povoleny.

b) Rovnoměrnost tempa

Defilé musí mít vyvážené tempo během celé soutěžní sestavy; nemohou se používat dlouhé skoky na "dohnání času". Zastavení a předvádění choreografie na místě není povoleno. Krátké zastavení nebo pohyb v opačném směru je povolen pouze na změnu tvarů, obrazců.

c) Technika kroku

Krok musí být v rytmu a taktu hudby. Při zvedání kolen není rozhodující výška zvedání kolen nebo paty (zanožování), zvedání kolen má být oboustranně vyvážené. Během kroku musí být kolena uvolněná, kotníky a nárty ovládány tak, aby byl krok měkký, lehký a plynulý. Chodidla musí soutěžící klást rovnoběžně, s nášlapem na špičku přes bříško chodidla.

Závěr defilé

a) Projití celé trasy

Skupina musí projít celou soutěžní trasu a opustit ji může až za cílovou čarou. Pokud skupina nebo některé soutěžící zůstanou po skončení defilé na soutěžní trase, považuje se to
za nedostatek choreografie a za nesprávné provedení choreografie.

b) Měření času

Měření času končí, když skupina zastaví za cílovou čárou, zaujme závěrečnou pozici
a reprodukce doprovodné hudby končí. Rozhodující moment je zastavení v konečné pozici.

c) Ukončení sestavy

Soutěžní defilé končí v momentě, kdy se skupina zastaví za cílovou čárou a otočí se zpět směrem k porotě a divákům. Nesoulad mezi skončením hudby a ukončením defilé
je považováno za chybu choreografie.

Kostým, účes a make-up

Kostým soutěžících musí obsahovat některé prvky mažoretkového oblečení. Může být použit kostým na vyjádření specifického, originálního tématu a hudebního charakteru, ale vždy tam musí být shoda hudby, kostýmu a choreografie. Může být použito individuálních úprav, různých lidových motivů, jsou povoleny prvky převzaté z národních krojů. Kostým může být bez rukávů, ale musí zakrývat hrudník, pas, břicho a záda. Lodička (čepice) nebo její imitace na hlavě, (čelenka shodná s kostýmem je akceptována) je povinná pro všechny kategorie. Kalhoty jsou zakázány. Kozačky jsou povinné pro seniorky, pro juniorky a kadetky jsou nepovinné. Účes a make-up přispívají k celkovému estetickému dojmu. Nevhodný kostým
je penalizován.

Malé formace (sólo, duo - trio, mini formace) BAT

Sólo - jen pro děvčata

 • Duo - 2 děvčata nebo 1 děvče + 1 chlapec
 • Trio - 1 chlapec + 2 děvčata nebo 3 děvčata
 • Mini formace - pouze pro děvčata- 4 až 7 členů
 • Plocha: 12x12 metrů, ochranné pásmo: 2 metry podél hraničních čar na všech stranách.
 • Čas: mezi 1:15 a 1:30 min (bez času na příchod a odchod)

Povinné prvky pro sólo BAT

 • Chybějící povinné prvky jsou penalizovány.
 • Spin s velkou chybou je nepřijatelný
 • Spin minimálně 360° na jedné špičce

Kadetky

 • 2 x jednoduché nízké vyhození
 • využití minimálně 5 různých prvků z I.- IV. levelu, pravou i levou rukou stejně

Juniorky

 • 2 x vysoké vyhození bez otočky
 • 1 x vysoké vyhození se spinem (360 °)
 • využití minimálně 7 různých twirlingových prvků z I. - V. levelu, pravou i levou rukou stejně,

Seniorky

 • 2 x vysoké vyhození bez otočky
 • 2 x vysoké vyhození se spinem (360 °)
 • využití minimálně 7 různých twirlingových prvků (včetně výšky) z I. - VI. levelu, pravou 
 • i levou rukou stejně

2 BATON SOLO - jen seniorky

 • Čas: 1:15 a 1:30 min. (s výjimkou času pro nástup a odchod)
 • Akrobatické a gymnastické prvky jsou povoleny pouze na konci sestavy

Hudba

Část hudby může být i se zpěvem. Hudba stylu heavy metal styl, techno, funky, hip-hop
nebo hudba podobných stylů je přípustná pouze tehdy, když je nově uspořádána a zaznamenána orchestrem - vhodnost této hudby hodnotí porotce s přihlédnutím k choreografii a věku soutěžících. Tempo a rytmus hudby nejsou předepsány, ale sestava musí obsahovat pochodový krok.

Kostým, účes a make-up

Kostým soutěžících, jejich účes a make-up by měly odpovídat věkové kategorii, charakteru hudebního doprovodu a použitému náčiní. Barvy a jejich kombinace mohou být zvoleny libovolně. Průhledné materiály, jako jsou krajky, kůže nylon apod. bez podložení nejsou povoleny a musí obsahovat některé prvky tradičního oděvu mažoretek, ale kostým nemůže mít charakter POM kostýmu.

BAT může být maximální 82 cm dlouhý a 2 kusy na jednu mažoretku a BAT nesmí být položen na zem, soutěžící musí dokončit choreografii držením BAT nebo být s ním
v kontaktu nějakou částí těla.

Povinné prvky

 • Chybějící povinné prvky jsou penalizovány. Spin s velkou chybou je nepřijatelný. Spin minimálně 360° na jedné špičce.
 • 2 x vysoké vyhození bez otočení
 • 2 x vysoké vyhození se spinem
 • Využití alespoň 7 různých twirlingových prvků (I. až VI. level) levou i pravou rukou vyváženě.


Sekce POM-POM

 • 2 základní kusy pom-pom na jednu soutěžící. Velikost a váha POM není vymezena.

Věkové kategorie

 • Stejné jak u sekce BAT

Pódiová sestava - velké formace POM

 • Pódiová choreografie pro skupinu 8 - 25 soutěžících
 • Jestliže má skupina více než 12 soutěžících, může být z nich 1/6 chlapců
 • Plocha: 12x12 metrů. Ochranné pásmo: 2 metry podél hraničních čar na všech stranách.
 • Čas:mezi 2:30 a 3:00 min (bez času na příchod a odchod)

Kompozice soutěžní sestavy

 1. Nástup bez hudby, vždy po ohlášení moderátorem.
 2. Zastavení, výchozí pozice (stop figura).
 3. Soutěžní sestava.
 4. Zastavení, konec hudby, finální pozice (stop figura).
 5. Odchod (bez hudby).

Příchod na soutěžní plochu

a) Charakteristika nástupu

Soutěžící mohou nastoupit na soutěžní plochu až po ohlášení moderátorem. Penalizace
za předčasný nástup. Nástup je bez hudebního doprovodu. Musí být krátký, rychlý
a jednoduchý; slouží pouze k zaujetí startovní pozice pro sestavu. Nástup nesmí mít další "malou choreografií". Nástup končí zastavením soutěžících, musí být dostatečně oddělen
od soutěžní sestavy. Zaujetí výchozí pozice před vlastní soutěžní sestavou se považuje
za pozdrav, může to být také vojenský pozdrav, taneční úklona, úklona hlavy, pohyb paží apod.

b) Měření času při zahájení sestavy

Čas pódiové sestavy se měří bez času příchodu. Čas pódiové sestavy se začíná měřit
v okamžiku, kdy začne hrát doprovodná hudba.

Provedení soutěžní sestavy

a) Charakteristika

Hudba musí skončit zároveň s koncem choreografie, nesmí pokračovat bez přerušení,
jako doprovod k odchodu. Konec choreografie musí dokonale odpovídat ukončení hudby s ukončením choreografie, pokud tak není, je to považováno za nedokonalost choreografie. Soutěžní choreografie je ukončena zastavením soutěžících v závěrečné póze, a ta musí být zřetelně oddělena (z hlediska pohybu a také hudby) od odchodu. Konečná poloha může zahrnovat vojenský pozdrav, taneční úklonu, úklonu hlavy, pohyb paží atd.

b) Zařazení tanečních, gymnastických prvků a akrobatických prvků

Kompozice může zahrnovat části a motivy společenských a folklórních tanců,
pokud odpovídají charakteru hudby. Akrobatické a gymnastické prvky mohou být zahrnuty
do choreografie v případě, že se provádí bez narušení průběhu choreografie několika soutěžícími ve skupině nebo pokud jsou prováděny jednotlivcem, ostatní členové nesmí být ve statické poloze.

Gymnastické prvky (prvky rovnováhy, rozštěpy, podmetenka, svíčka, kleky i s obraty, dřepy
i s obraty, podřepy i s obraty, skoky i s obraty, výskoky i s obraty, piruety) mohou být zahrnuty v sestavě: jestliže jsou předvedeny bez narušení plynulosti sestavy, pokud nejsou předvedeny samoúčelně, ale v součinnosti s prvkem, s náčiním, s tvary a obrazci. Jestliže jsou gymnastické prvky předváděny pouze několika soutěžícími ve skupině nebo v mini formacích, ostatní členové nesmějí být ve statické pozici. Akrobatické prvky jsou uvedeny v "Příloze" pravidel.

c) Měření času při ukončení sestavy

Měření času končí, když soutěžící zaujmou závěrečnou pozici a skončí hudba k soutěžní sestavě. Nesoulad hudby a ukončení sestavy je považováno za choreografickou chybu

d) Odchod ze soutěžní plochy

Odchod z pódia musí být bez hudebního (zvukového) doprovodu. Penalizace za odchod
s hudebním (zvukovým) doprovodem. Odchod musí být krátký, rychlý a jednoduchý; slouží pouze k opuštění soutěžní plochy. Odchod nesmí mít další "malou choreografií".

Rozdíl mezi koncem hudby a ukončení programu, je považována za chybu choreografie

Hudba

Hudba může být buď orchestrální, nebo s doprovodem, tzv. zpívané kusy. Vhodnost hudby
k věkové kategorii se hodnotí v sekci celkový dojem. V případě hudebního mixu, jednotlivé hudební motivy (části) musí být propojeny správně z hudebního a technického hlediska; technicky špatný přechod z jednoho motivu do druhého je důvodem pro odpočet bodů. Tempo a rytmus hudby nejsou předepsány, musí však zajistit, že choreografie pochodu (část) zahrnuje tzv. klasický mažoretkový kroku. Hudba heavy metal styl, techno, funky, hip-hop nebo hudba podobných stylů je přípustná pouze tehdy, když nově uspořádána a zaznamenána orchestrem - vhodnost této hudby hodnotí porotci přihlédnutím k choreografii a věku soutěžících

Kostým, účes a make-up

Kostýmy soutěžících, jejich účes a make-up by měly odpovídat věkové kategorii, charakter hudebního doprovodu a použitému náčiní. Barvy a jejich kombinace mohou být zvoleny,
jak se soutěžícím líbí; mohou být odlišné podskupiny nebo odlišný kostým kapitánky
nebo kostýmy některých mažoretek. Porotce může vyhodnotit estetický dojem a vhodnost kostýmů, účesů a make-up pro každou věkovou skupinu. Kostým může, ale nemusí, obsahovat prvky tradičního mažoretkového oděvu. Je daný hudbou, tanečním stylem a tématem. Make up musí být přiměřené věku soutěžících a charakteru výkonu. Účes a make-up přispívají
k celkovému estetickému dojmu.

Rekvizity

Ostatní rekvizity jsou maskoti, vlajky, plakáty, desky s názvem soutěžících, s názvem města, státu, sponzora, případně další předměty, které nejsou součástí soutěžního vystoupení. Žádná
z těchto rekvizit nesmí být umístěna v trase pochodu, v oblasti pochodu či v jeho ochranných pásmech. Mohou být umístěny pouze v divácké zóně. Ale i tam nesmí zasahovat do výkonu soutěže nebo bránit výhledu porotcům. Stane-li se takový případ, bude penalizován.

Povinné prvky pro pódiovou sestavu POM

pro kadetky, juniorky a seniorky

Kadetky

 • 3 různé prvky prostných dle přiloženého seznamu v pravidlech
 • vyhazování je zakázáno. Maximální zvedaní je povolen do úrovně pasu
 • 2x obrazec, 2x vlna

Juniorky a Seniorky

 • 3 různé prvky prostných dle přiloženého seznamu v pravidlech
 • kombinace 2 různých prvků v juniorkách
 • kombinace 3 různých prvků v seniorkách
 • "kombinace" může obsahovat maximálně 3 prvky
 • 2x vyhazování, zvedání nebo pyramida za pomocí dvou anebo více mažoretek maximálně
 • na úroveň ramen pro juniorky
 • 2x vyhazování, zvedání nebo pyramida za pomocí dvou anebo více mažoretek maximálně nad úroveň ramen pro seniorky
 • Třístupňová pyramida je zakázána
 • 2x obrazec
 • 2x vlna nebo had spojené s hudbou (rychlým rozvojem, přesná implementace)

Povinné prvky POM jsou akceptovány jen v případě, že je přinejmenším provede podskupina.

Levely POM

1. LEVEL

 • 1) "mrtvý pom"
 • 2) zvedání, spouštění,
 • 3) houpání, kývání, převracení, mávání

2. LEVEL

 • 1) třást s chvěním zápěstí jiným směrem, vibrace, kmitání,
 • 2) smyčka=točení zápěstím
 • 3) vlny / hada bez spojování
 • 4) spustit z ruky do ruky

3. LEVEL

 • 1. posouvání po natažené paži / noze
 • 2. základní výměna
 • 3. spojená vlna / had, pomalá příprava
 • 4. wrap=obtáčení o 180, také v kombinaci s prvkem z 1. levelu

4. LEVEL

 • 1. klouzání / kolo
 • • po celé délce paže / nohy
 • • po zádech
 • • kolem těla
 • 2. předání, převzít s houpačkou
 • 3. Jednoduchý roll=obtočení o 360 (jedno obtočení kolem libovolné části těla) - ruka, zápěstí, rameno, loket, krk, noha)
 • 4. snadná výměna
 • 5. vyhazování
 • 6. spin s malou chybou
 • 7. spojená vlna / had s rychlou přípravou

5. LEVEL

 • 1) klouzání / kolo na délku 2 paží + zpět / hrudi, jako "Anděl"
 • 2) vyhazování
 • 3) výměna: obtížná krátká
 • 4) 1 Spin, double spin s malou chybou, 2 otočky
 • 5) spojená vlna / had s rychlou přípravu spojenou s příběhem

6. LEVEL

 • 1) vyhazování
 • 2) výměna: obtížná dlouhá
 • 3) double spin bez chyby, trojný spin s malou chybou, více než 2 otočky

7. LEVEL

 • 1) vyhození / výměna obtížná
 • 2) vícenásobné otáčky
 • 3) nový prvek, obtížný úkol

Hodnocení

Level Výchozí známka

 • level 6,5 bodů
 • level 7,0 bodů
 • level 7,5 bodů
 • level 8,0 bodů
 • level 8,5 bodů
 • level 9,0 bodů
 • level 9,5 bodů

Pochodové defilé POM (při postupu na ME)

 • Defilé pro velké formace (skupiny) 8 -25 členů
 • Má-li skupina má více než 12 členů, 1/6 z nich mohou být chlapci
 • Soutěžní trasa: 100 metrů dlouhá, 6 metrů široká. Trasa může mít až 4 zatáčky. Ochranné pásmo 2 m podél postranních čar a další prostor za cílovou čarou pro závěr pochodu
 • Čas: maximálně 3 minuty

Náčiní POM

Dva základní kusy POM na jednoho soutěžícího. Pom nesmí být položeny na zem, s výjimkou ve prospěch bezpečnosti při zvedačkách nebo při akrobatických prvcích nebo při rychlých výměnách. Soutěžící musí dokončit choreografii držením POM nebo jsou s ním v kontaktu
s nějakou částí těla (spadlé kusy jsou penalizovány)

Struktura defilé

 1. Příprava na startu
 2. Pochod
 3. Projití cílovou čáru
 4. Konečná pozice, stop figura

Zahájení defilé

Příchod skupiny

Začínající skupina stojí připravena před startovní čárou, další skupiny nesmí stát bezprostředně za ní a narušit její fungování soutěže

Měření času

Pochod se měří od okamžiku, kdy doprovodná hudba začne hrát. Překročení startovní čáry dříve, je penalizováno.

Charakter pochodu

Různé druhy tanečních kroků, zejména krok vpřed. Základní prvek, např. pochodující krok
by měl být vždy ve směru pohybu pochodujících. Technik​​a kroku ​​musí být v souladu s hudbou a vyjádřit správně charakter disciplíny. Pochod mažoretek musí mít vyrovnané tempo během celé trasy soutěže, není dovoleno používat dlouhé skoky, aby se "zacelila mezera". Zastavení
a provedení choreografie na místě není povoleno, krátké zastavení nebo pohyb v opačném směru je povolen pouze při změně tvaru, obrazce.

Technika kroku

Pochodový krok musí být v souladu s rytmem hudby.

Závěr pochodu

Skupina musí projít celou trasu soutěže a skončit za cílovou čárou, v případě, že celá skupina nebo některé soutěžící zůstanou na trati, to je považováno za nedokonalost choreografie
nebo nesprávné provedení.

Měření času

Měření času je ukončeno v okamžiku zastavení skupiny za cílovou čárou, soutěžící zaujmou konečnou pozici a hudbu skončí, rozhodující okamžik je zastavení v závěrečné pozici.

Ukončení pochodu

Pochod je ukončen v okamžiku zastavení skupiny za cílovou čárou a otočení směrem k divákům a porotě. Rozpor mezi koncem hudby a ukončením pochodu je považováno za chybu choreografie.

Hudba

Hudba může být buď orchestrální, nebo s doprovodem, tzv. zpívané kusy. Vhodnost hudby
k věkové kategorii se hodnotí v sekci celkový dojem. V případě hudebního mixu, jednotlivé hudební motivy (části) musí být propojeny správně z hudebního a technického hlediska; technicky špatný přechod z jednoho motivu do druhého je důvodem pro odpočet bodů. Hudba se přehrává z audio formátů kompaktních disků (CD). Využití živé hudby (vlastního orchestru) je možné pouze tehdy, pokud to bylo schváleno organizátory, avšak orchestr nesmí pochodovat spolu se skupinou během pochodu, musí stát na místě. Hudba pro pochod hudba může být různých rytmů, může být použit i moderní styl, vždy musí odpovídat pochodující povaze pochod

Kostým, účes a make-up

Kostým soutěžících, jejich účes a make-up by měly odpovídat věkové kategorii, charakter hudebního doprovodu a použitému náčiní. Barvy a jejich kombinace mohou být zvoleny,
jak se soutěžícím líbí; mohou být odlišné podskupiny nebo odlišný kostým kapitánky
nebo kostýmy některých mažoretek. Porotce může vyhodnotit estetický dojem a vhodnost kostýmů, účesů a make-up pro každou věkovou skupinu. Kostým může, ale nemusí, obsahovat prvky tradičního mažoretkového oděvu. Je daný hudbou, tanečním stylem a tématem.
Make- up musí být přiměřené věku soutěžících a charakteru výkonu. Účes a make-up přispívají
k celkovému estetickému dojmu.

Rekvizity

Ostatní rekvizity jsou maskoti, vlajky, plakáty, desky s názvem soutěžících, s názvem města, státu, sponzora, případně další předměty, které nejsou součástí soutěžního vystoupení. Žádná
z těchto rekvizit nesmí být umístěna v trase pochodu, v oblasti pochodu či v jeho ochranných pásmech. Mohou být umístěny pouze v divácké zóně. Ale i tam nesmí zasahovat do výkonu soutěže nebo bránit pohledu porotcům. Stane-li se takový případ, bude výsledek penalizován.

Povinné prvky pro pochodové defilé POM

pouze pro juniorky a seniorky

Juniorky a Seniorky

 • 3 různé prvky prostných dle přiloženého seznamu v pravidlech
 • kombinace 2 různých prvků v juniorkách
 • kombinace 3 různých prvků v seniorkách
 • "kombinace" může obsahovat maximálně 3 prvky
 • 1x vyhazování, zvedání anebo pyramida za pomocí dvou anebo více mažoretek maximálně na úroveň ramen pro juniory
 • 1x vyhazování, zvedání nebo pyramida za pomocí dvou anebo více mažoretek maximálně nad úroveň ramen pro seniorky
 • Třístupňová pyramida je zakázána
 • 2x obrazec
 • 2x vlna nebo had spojené s hudbou (rychlým rozvojem, přesná implementace)
 • POM se musí pohybovat po celou dobu choreografie

Povinné prvky POM jsou akceptovány jen v případě, že je přinejmenším provede podskupina

Malé formace (sólo, duo - trio, mini formace) POM

Sólo - jen pro děvčata

 • Duo, trio - jen pro děvčata
 • Mini formace - pouze pro děvčata- 4 až 7 členů
 • Plocha: 12x12 metrů, ochranné pásmo: 2 metry podél hraničních čar na všech stranách.
 • Čas:mezi 1:15 a 1:30 min (bez času na příchod a odchod)

Povinné prvky pro sólo, duo-trio POM

Kadetky

 • 3 různé prvky prostných

Juniorky a Seniorky

 • 3 různé prvky prostných
 • kombinace 2 různých prvků v juniorkách
 • kombinace 3 různých prvků v seniorkách
 • "kombinace" může obsahovat maximálně 3 prvky

Povinné prvky - vlna, obrazec - nejsou povinny u sóla, dua - tria.

Povinné prvky pro mini formace POM

Kadetky

 • 3 různé prvky prostných dle přiloženého seznamu v pravidlech
 • vyhazování je zakázáno. Maximální zvedaní je povolen do úrovně pasu
 • 1x obrazec, 1x vlna

Juniorky a Seniorky

3 různé prvky prostných dle přiloženého seznamu v pravidlech

 • kombinace 2 různých prvků v juniorkách
 • kombinace 3 různých prvků v seniorkách
 • "kombinace" může obsahovat maximálně 3 prvky
 • 1x vyhazování, zvedání nebo pyramida za pomocí dvou anebo více mažoretek maximálně na úroveň ramen pro juniory
 • 1x vyhazování, zvedání nebo pyramida za pomocí dvou anebo více mažoretek maximálně nad úroveň ramen pro seniorky
 • Třístupňová pyramida je zakázána
 • 1x obrazec
 • 1x vlna nebo had spojené s hudbou (rychlým rozvojem, přesná implementace)

Povinné prvky POM jsou akceptovány jen v případě, že je přinejmenším provede podskupina

PRO všechny kategorie POM

Je nevyhnutelná vynikající kvalita práce s náčiním (spadlé náčiní - srážka bodů).

Náčiní pom-pom nemůže být položeno na zemi, s výjimkou: při zvedačce (pyramidě),
při rychlé výměně POM a při akrobatických prvcích, z důvodu jejich bezpečného provedení - vše pouze v průběhu sestavy.

Pom-pomová sestava by měla obsahovat - nejméně 50% tanečních prvků a formací,
akrobatické prvky nemohou tvořit více než 30% z celkového času sestavy. Je to taneční sport, a na to je kladen důraz. Použitá taneční technika vystoupení musí být jasně viditelná. Využívání obrazců / tvarů.

Přetržená vlna je považována za splněný povinný prvek, ale každé přetržení vlny
je penalizováno technickým porotcem. Provedení vln a obrazců v sekci POM hodnotí porotce v oblasti práce s náčiním. Vyhazování, zvedání, pyramidy hodnotí porotce v choreografii. Gymnastické a akrobatické prvky v oblasti techniky. Při závěrečné stop figuře, kdy je použita zvedačka (pyramida) musí být náčiní v kontaktu s tělem soutěžících, nesmí být položeno
na zemi.

V případě položení náčiní POM na zem, kdy si na něj soutěžící klekne, lehne, stoupne (dotýká se jakoukoliv částí těla) je považováno za to, že soutěžící je v kontaktu s náčiním.

 • Sekce MIX
 • Velká formace (skupina) BAT a POM

Počet soutěžících 8- 25, pokud skupina má více jak 12 členů může být 1/6 chlapců

 • Mini formace BAT a POM, počet členů 4 - 7

Velká formace MIX

Pódiová sestava

 • Plocha: 12x12 metrů. Ochranné pásmo: 2 metry podél hraničních čar na všech stranách.
 • Čas: mezi 2:30 a 3:00 min (bez času na příchod a odchod)

Povinné prvky pro velké formace MIX - stejné jak pro POM a BAT

Požadovaná doba používání náčiní 1 -1 je okolo 50%. Chybějící změna 50% i požadovaná doba používání 50% je penalizovaná technickou porotkyní jako chybějící povinný prvek.

Výměna náčiní je povinna mezi soutěžícími, v případě lichého počtu soutěžících, kapitánka není povinna měnit náčiní.

Kostým, účes a make-up

Kostým může, ale nemusí mít prvky tradičního mažoretkového oblečení. Sukně, lodička (čepice) nebo její imitace a kozačky nejsou požadovány. Musí být přiměřené věku soutěžících a charakteru výkonu. Barvy a jejich kombinace mohou být zvoleny, jak se soutěžícím líbí; mohou být odlišné podskupin nebo odlišný kostým kapitánky nebo odlišné kostýmy jednotlivých mažoretek. Kostýmy soutěžících, jejich účesy a make-up by měly odpovídat věkové kategorii, charakteru hudebního doprovodu a použitému náčiní. Použití jakéhokoliv kostýmu, např. show dance, disco dance atd. Rozhodující je hudba, taneční styl a téma. Porotce může vyhodnotit estetický dojem a vhodnost kostýmů, účesů a make-up pro každou věkovou skupinu. Jednotlivé účesy a make-up přispívají k celkovému estetickému dojmu.

Mini MIX formace

Pódiová sestava

 • Plocha: 12x12 metrů. Ochranné pásmo: 2 metry podél hraničních čar na všech stranách.
 • Čas: 1:15 a 1: 30 min (bez času na příchod a odchod)

Povinné prvky pro mini MIX formace

Choreografie musí obsahovat povinné prvky obou použitých náčiní, které jsou požadovány při technice těla a technice náčiní a je libovolné (volitelné), které povinné prvky POM skupina provede - (vlna, obrazec, zvedání). V případě BAT je také volitelný typ vyhazování a množství výměn. V případě zařazení většího množství prvků, vyšší kvality a více variací z výše uvedeného je výhodou při hodnocení.Výměna náčiní je povinna mezi soutěžícími.

Požadovaná doba používání náčiní 1 -1 je okolo 50%. Chybějící změna 50% i požadovaná doba používání 50% je penalizovaná technickou porotkyní jako chybějící povinný prvek.

Kostým, účes a make-up

Kostým může, ale nemusí mít prvky tradičního mažoretkového oblečení. Sukně, lodička (čepice) nebo její imitace a kozačky nejsou požadovány. Musí být přiměřené věku soutěžících a charakteru výkonu. Barvy a jejich kombinace mohou být zvoleny, jak se soutěžícím líbí; mohou být odlišné podskupin nebo odlišný kostým kapitánky nebo odlišné kostýmy jednotlivých mažoretek. Kostýmy soutěžících, jejich účesy a make-up by měly odpovídat věkové kategorii, charakteru hudebního doprovodu a použitému náčiní. Použití jakéhokoliv kostýmu, např. show dance, disco dance atd. Rozhodující je hudba, taneční styl a téma. Porotce může vyhodnotit estetický dojem a vhodnost kostýmů, účesů a make-up pro každou věkovou skupinu. Jednotlivé účesy a make-up přispívají k celkovému estetickému dojmu.

Sekce DĚTI

 • Věk: 5 - 7 let

Soutěžní kategorie

 1. BAT skupina
 2. POM skupina

Počet soutěžících: 8-25 mažoretek

Pouze pódiová choreografie

 • Plocha: 12x12 m
 • Čas: 2.00-3.00 min. (příchod a odchod bez hudby)
 • Ve skladbě BAT nejsou povoleny žádné akrobatické prvky! Twirling BAT s oběma rukama,
 • alespoň ve 2 rovinách. Minimálně 3 změny tvarů v choreografii.

TRADIČNÍ MAŽORETKY

Náčiní

 • BATON
 • POM - PON

Disciplíny

Každá skupina se musí účastnit 2 disciplín:

 • Pochodové defilé (při postupu na ME)
 • Pódiová choreografie

Soutěžní kategorie

BATON

 • sólo 1 BAT junior, senior
 • velká formace (skupina) kadetky, juniorky, seniorky
 • BATON musí mít 400 gramů nebo lehčí a 75 cm nebo kratší, vyrobený z Dombi nebo Starline.

POM

 • Velká formace (skupina) kadetky, juniorky, seniorky
 • Velká formace (skupina) 8-25 mažoretek
 • Jedna z mažoretek ve velké formaci musí být kapitánka, která je zřetelně označena (jiná barva uniformy, hodnost symbolů atd.)

Věkové kategorie pro velké formace (skupiny)

 • kadetky 8 - 11 let
 • juniorky 12 - 14 let
 • seniorky 15 let a více

Věk pro danou kategorii se počítá k 31. 12. daného soutěžního roku. Není rozhodující měsíc narození, ale věk dovršený v daném kalendářním roce. V každé skupině může být 40% mažoretek mladších nebo starších, ale jen z hraničící věkové třídy.

Kostým

Soutěžící musí mít uniformu a všechny kostýmy musí být stejné ve skupině. Kostým
pro Tradiční mažoretky BAT a POM jako celek musí udělat dojem stylizované vojenské uniformy (sako dlouhý rukáv) s lodičkou a kozačky, které jsou povinné pro seniory. Kalhoty jsou zakázány. Materiál nesmí být jakýkoliv elastický druh, s výjimkou elastické froté. Jednotlivé části uniformy mohou být různé. U kostýmu kapitánky jsou povoleny určité funkční rozdíly jako jiná barva jednotné, postavení a pořadí symbolů atd.

Společná pravidla pro soutěžní sestavy a porotce

Kritéria uvedená v této kapitole (Společná pravidla) a v Pravidlech soutěže souvisí s pochodovým defilé a pódiovou choreografií pro všechny formace.

Synchronizace

Synchronizace musí být nejdůležitější. Změny tvarů musí být prováděné s přesností pohybů, rotací. Základní styl tradičních mažoretek očekává, krásné držení těla, správný pochod, dodržování přesně zástupů, řád, diagonál, mažoretky nestojí na jednom místě, mění směr otáčení a základní točení je synchronně. Synchronizace celé formace je povinna. Synchronizaci nemusí dodržovat kapitánka a výjimka je i individuálně u podskupiny. Rytmus je konzistentní.

Technika náčiní

Technika náčiní je také odstupňována, s výjimkou pohybů kapitánky, které provádí na začátku choreografie. Tyto prvky jsou hodnoceny v celkovém dojmu.

Zvláštní důraz je kladen na:

 • počet různých prvků provedených s náčiním
 • vrcholení samostatného prvku s náčiním
 • rychlost při manipulaci s náčiním
 • sebejistota
 • využití levé a pravé ruky, jednoduchost při práci s BAT levou rukou a četnost výměn rukou
 • výška házení BAT, jakož i forma a jistota chytání BAT
 • kontaktní prvky, vyhazování a jednoduché obtáčení je dovoleno

Jedna skupina může mít 1 BAT nebo 2 POM na soutěžní choreografii. Žádné další náčiní
v průběhu soutěže není povoleno, s výjimkou píšťalky používané kapitánkou (ta není povinná).

V případě pádu náčiní v průběhu soutěže, mažoretka je povinna náčiní zvednout v co nejkratší možné době.

Pochod / tanec

Zvláště:

 • soulad pochodového kroku
 • typ pochodového kroku
 • správné předvedení
 • celkový dojem z útvarů během pochodu
 • kroky z tanečních a lidových tanců jsou akceptovány (přijatelné)
 • prvky gymnastické, akrobatické a zvedání jsou zakázány

Choreografie

Zvláště:

 • umělecká hodnota choreografie
 • složitost a odlišnost
 • počet různých prvků
 • počet změn formace
 • počet a obtížnost tanečních kroků
 • synchronizace techniky náčiní a tanečních kroků a obtížnost tanečních pohybů při práci s náčiním
 • hudba- tanec- náčiní, hudba- tanec-věk
 • Pochodové defilé a pódiová chorografie se musí lišit

Hudba

Hudba musí být pochod nebo nějaká jiná hudba s 2/4 nebo 4/4 rytmem pro klasické předvedení BAT a POM skupiny. Hudba může být živý orchestr nebo přehrávání.

Playback - skupina může provést sestavu na play back hudbu, která musí být uložena na CD,
a které musí mít velmi dobrou kvalitu. Jedna hudba na jednom CD.

Skupina může použít jedno kompletní složení hudby nebo hudební mix hudebních motivů. Hudbu může hrát pouze symfonický orchestr, filharmonie, dechovky, pochodový orchestr, fanfára orchestr a bicí kapely, big band, taneční kapely, jazz- nebo dixieland orchestr.
Je zakázáno, aby hudba byla provedena pomocí počítače (s výjimkou základního počítačového míchání), nebo že jakákoliv část hudby je hrána elektronickými nastrojí, jako je například rhythm-nástroj, syntezátor, elektrický klavír, sólo elektrická kytara, s výjimkou případů,
bas-kytary, ale není sólo ale doprovodný nástroj (bez sólových partů).

Živý orchestr - Živý orchestr může pochodovat s mažoretkami jako doprovod nebo udělat show společně v pochodovém defilé. Orchestru jepovoleno také stát na jednom místě, v těsné blízkosti soutěžního prostoru. Zatímco při pódiové choreografii orchestr je povinen stát
na jednom místě.

Ostatní společná ujednání

Pochodové defilé a pódiová choreografie jsou hodnoceny porotci samostatně. Nicméně
při hodnocení porotce musí vzít v úvahu kvalitu provedení a negativa:

 • opakování kroků, útvarů apod. z pochodového defilé do choreografie, nebo opačně
 • shodná choreografie v pódiové choreografii a v pochodovém defilé
 • chyby taneční- (pohybové) technice, chyby v práci s náčiním
 • hudba pro pochodové defilé a pro pódiovou choreografii musí být odlišná

Pochodové defilé

Pochodové defilé je tanečním výrazem pohybující se skupiny dopředu. Defilé se jde na trase dlouhé 60 metrů. Trasa defilé musí být rovná, 6 metrů široká a povrch trasy musí být hladký. Start a cíl trasy musí být označen. Nedílnou součástí defilé je také vstupní a výstupní prostor, který má být 10- 12 metrů dlouhý a 6 metrů široký. Žádná překážka nesmí bránit výšce 8 metrů, aby bylo umožněno vysoké házení. Každá skupina prochází trasu samostatně.

Pochodové defilé musí být provedeno v čase 2 minuty. Čas se začíná měřit, kdy první mažoretka překročí startovní čáru, a čas se přestane měřit v okamžiku, kdy první mažoretka překročí cílovou čáru.

Hodnocené prvky

 • změna tvarů
 • počet tvarů
 • statické a dynamické tvary
 • řady, zástupy
 • cvičení, zejména tančení nebo změna tvarů v zatáčkách
 • technika
 • taneční pohyby
 • vliv a pozice kapitánky
 • živá doprovodná hudba, show vystoupení s orchestrem je výhoda

Pódiová choreografie

Pódiová choreografie se provádí na pódiu venku nebo v hale. Plocha je 12x12 metrů, povrch plochy musí být rovný a hladký. Výška nejméně 8 m. Čas pro každou skupinu je 2:30 min.
až 3:00 min., pro sólo formace je čas 1:15 min., až 1:30 min. V celkovém čase předvádění soutěžní sestavy není zahrnut čas příchodu a odchodu na soutěžní plochu. Čas se začíná měřit prvním zvukem hudby a končí posledním tónem hudby. Příchod a odchod na soutěžní plochu musí být co nejkratší. Soutěžní choreografie musí být jednoznačně oddělena od příchodu
a odchodu. Každá skupina v soutěžní choreografii musí pozdravit porotce, jak při příchodu
tak i při odchodu ze soutěžní plochy.

Hodnocené prvky

 • obtížnost choreografie, tanečních pohybů a tvary
 • originalita
 • opakování tanečních částí
 • synchronizace tance s technikou náčiní
 • přizpůsobení choreografie k vybrané hudbě a tempo
 • umělecká hodnota předvedení
 • synchronizace při práci s náčiním a tanečních kroků a obtížnost tanečních pohybů
 • hudba-tanec- náčiní, hudba- tanec- věku

Sólo formace

Mažoretky mohou soutěžit v sólo formacích, kde pro sólo 1 BAT.

Věkové kategorie v sólo formacích

 • juniorky: 12 - 14 let
 • seniorky: 15 roků a více

Věk mažoretky se počítá k 31. 12. daného soutěžního roku. Není rozhodující měsíc narození, ale věk dovršený v daném kalendářním roce.

Sólo formací se mohou zúčastnit pouze juniorky a seniorky a mohou soutěžit jako sólo formace pouze ve své věkové kategorie.

Hodnocené prvky

Týmy jsou hodnoceny za:

 • umělecký dojem
 • pohybová technika
 • práce s náčiním
 • celkový dojem

Na základě tohoto hodnocení může porotce odečíst potřebný počet záporných bodů za každý prvek.

Umělecký dojem

 • umělecká hodnota, krása, obtížnost a originalita choreografie
 • krása a obtížnost, různorodost a originalita tanečních kroků
 • krása a obtížnost změn formace, rozmanitost formace a tvarů
 • vhodná technika náčiní v choreografii
 • vhodně zvolená hudba v choreografii

Pohybová technika

 • soulad pochodového kroku
 • správné provedení útvarů (zarovnání), konzistence tvarů, střídání tvarů a počet tvarů
 • technické provedení tanečních kroků
 • postavení těla a taneční pozice a komunikaci s diváky

LEVELY BAT

1. LEVEL

 1. "mrtvý baton"
 2. klouzání, houpání, spouštění, zvedání, snižování
 3. BAT lícující s pochodem

2. LEVEL

 1. vertikální točení jednou rukou
 2. všechny figury 8 (vytáčení BAT s rotací)
 3. předávání, převzetí a vertikální točení jednou rukou

3. LEVEL

 1. větrný mlýn
 2. točení (twirling) s oběma rukama

4. LEVEL

 1. točení mezi prsty
 2. palma
 3. vyhazování a výměna: všechny 3 prvky jsou snadné

5. LEVEL

 1. jednoduché obtáčení (jedno otočení flagem kolem jakoukoliv části těla) - ruka, zápěstí, rameno, loket, krk, nohu a pas)
 2. level 1-2-3-4 v kombinaci s tanečními kroky
 3. vyhazování a výměna: 2 prvky obtížné, 1 prvek jednoduchý

6. LEVEL

 1.  vyhazování, výměna: 2 prvky obtížné, 1 prvek jednoduchý
 2.  základní twirling ve vysoké rychlosti
 3.  kontinuita bez přerušení

7. LEVEL

 1. vyhazování, výměna: 2 prvky obtížné, 1 prvek jednoduchý: kdy 1 obtížný prvek je pohybový prvek, nebo všechny 3 prvky obtížné
 2. vysoká technická úroveň, bez chyby. Dobrá pohybová technika, synchronizace v každém poli, přesné hody

Vyhazování a výměna BAT

1. část: uvolnění

 • Snadné: z otevřené dlaně nebo vyhazování za konec BAT
 • Obtížné: obtáčení kolem paže, nohy, pasu

2. část: pohyb pod vyhozením

 • Snadné: stojící- postoj, póza, pokrčená kolena, v podřepu
 • Obtížné: pochod, šassé, trojnásobný krok, jeden nebo více obratů (alespoň o 360 ⁰ obrat na 2 nohách nebo s krokem), jeden nebo vícenásobný spin (alespoň o 360 ⁰ obrat na 1 noze nebo s krokem)

3. část: chytání

 • Snadné: dlaní vzhůru, dlaní dolů
 • Obtížné: za zády na úrovni pasu, pod nohou, nad hlavou, pod ramenem, na boku-na pravé straně s levou rukou nebo obráceně, slepé chycení

Celkový dojem

Hodnocené prvky:

 • styl kostýmu,
 • vzhled mažoretek,
 • rozdíl věku a výšky mažoretek ve skupině
 • pohyby kapitánky, která předvádí taneční figuru (číslo) na začátku choreografie
 • části tance, které jsou stále prováděny (příchod a odchod v pódiové choreografii
  a v pochodovém defilé)
 • výběr hudby
 • vliv, pohyb a styl orchestru
 • držení těla a úsměv

Hodnocení celkového dojmu není hodnocení každého prvku, ale hodnocení všech prvků dohromady.

SHOW

 • Pódiová choreografie pro skupiny (8 -25 členů)
 • Má-li skupina více než 12 členů, 1/6 z nich mohou být chlapci
 • Plocha: 12x 12 metrů. Ochranná zóna je 2 m podél všech bočních stran
 • Čas: mezi 2:30 a 3:00 min. (s výjimkou času pro nástup a odchod), čas začíná prvním taktem hudby a končí posledním taktem hudby

Pódiová choreografie

Po příchodu bez hudby a po ohlášení moderátorem budou skupině povoleny dvě minuty
před jejich vystoupením připravit své rekvizity na soutěžní plochu. (Měření času začíná
po vyhlášení moderátorem a končí v závěrečné póze)

 • zastavení, výchozí pozice (stop figura)
 • soutěžní sestava

- zastavení, konec hudby, závěrečná pozice (stop figura)

Odchod bez hudby: skupině budou povoleny dvě minuty po svém vystoupení odnést rekvizity ze soutěžní plochy. (Měření času začíná při prvním sbírání rekvizit a končí, když poslední soutěžící opouští soutěžní plochu)

Provedení choreografie

 • Charakteristika
 • Hlavní důraz je kladen na práci s BAT a taneční kombinace.
 • Hodnotí se práce a technika BAT

Téma by mělo být vyjádřeno:

 • hudbou
 • kostýmy a make-up
 • choreografií
 • náčiním

Hodnotí se nicméně různorodost použitých náčiní a souvislost s tématem a choreografií Zbytečné náčiní, které se používá pouze na krátkou dobu lze klasifikovat jako vadu.
Tyto následující situace jsou zejména považovány za chybu:

 • když téma neodpovídá věku soutěžících
 • když náčiní neodpovídá věku soutěžících
 • když náčiní neodpovídá tématu
 • když náčiní neslouží k žádnému konkrétnímu účelu a existuje příliš mnoho z nich

Je důležité zahrnutí tance a gymnastických prvků do choreografie. Kompozice může zahrnovat komponenty a motivy lidového či folklorního tance, v případě, že odpovídají charakteru hudby. Gymnastické prvky, akrobatické prvky nejsou povoleny s BAT, ale mohou být zahrnuty do kompozice.

Zvedání a házení

 • Pro kadety: házení je zakázáno, zvedání do úrovně pasu je povoleno.
 • Pro juniory pomocí maximálně dvou nebo více soutěžících je povoleno na úroveň ramen
 • Vysoké zvedání je akceptováno pouze u seniorek s pomocí dvou nebo více soutěžících 
 • nad úroveň ramen (2. poschodí), chybějící bezpečností osoby je penalizováno. Třístupňová pyramida je zakázána. Vedoucí - trenér má plnou odpovědnost za nehody a úrazy během tréninků a soutěžního programu.

Hudba

Styl reprodukované hudby je volný.

Audio média: hudba se přehrává z audio formátů kompaktních disků (CD)

Všechny sestav musí být provedeny s hudebním doprovodem od začátku až do konce. Vhodnost hudby k věkové kategorii se hodnotí v sekci celkový dojem. Mohou být použity celé kusy
nebo jejich části. V případě hudebního mixu, jednotlivé hudební motivy (části) musí být propojeny správně z hudebního a technického hlediska; nesprávně link-up (technicky špatný přechod z jednoho motivu do druhého) je důvodem pro penalizaci.

Kostýmy, make-up

Kostýmy soutěžících, jejich účes a make-up by měly odpovídat věkové kategorii, charakteru hudebního doprovodu a použitému příslušenství. Porotce hodnotí estetický dojem a vhodnost kostýmů, účesů a make-up pro každou věkovou skupinu a hudbu. Charakter disciplíny umožňuje použití jakéhokoliv kostýmu, vztahující se k tématu a hudby. Jednotný účes a make-up přispívají k celkovému estetickému dojmu.

Rekvizity

Ostatní rekvizity jsou maskoti, vlajky, plakáty, desky s názvem soutěžících, města, státu, sponzora, případně další předměty, které nejsou součástí soutěžního vystoupení. Žádné z těchto rekvizit, nesmí být umístěny na soutěžní ploše či v jejich ochranných pásmech. Mohou být umístěny pouze v divácké zóně. Ale i tam nesmí zasahovat do výkonu soutěže nebo bránit výhledu porotcům. Dojde-li k takovému případu, bude soutěžní skupina penalizována.

Náčiní

BAT a minimálně dva jiné náčiní (doplňky, příslušenství) je povinností.

V SHOW jako náčiní jsou považovány všechny předměty, s kterými soutěžící pracují s jednou nebo oběma rukama, dělají různé prvky, jejichž prostřednictvím pohybu vyjadřují téma. Náčiní lze vyměnit během sestavy, nicméně soutěžící musí používat (dotýkat) manipulovat s jedním kusem po celou dobu. Choreografie musí být vždy prováděna s náčiním, nemůže to být jen taneční choreografie bez náčiní. Každý soutěžící musí používat náčiní po celou dobu provedení kompozice. Výjimka: člen (i), může být bez oprávněného náčiní na krátkou dobu (maximálně po dobu 8 dob) při přechodu z jednoho náčiní na druhé. Soutěžící musí začít a skončit držením nebo dotekem náčiní s nějakou částí těla. Hodnocení práce s náčiním je v poli "C" - práce s náčiním BAT

Ostatní náčiní, příslušenství, doplňky mají být použity k doplnění sestavy a ukázat téma.
(ty jsou hodnoceny v poli "A" - choreografie)

BAT

Baton musí být vyroben Dombi Imre nebo Star Baton Co. Maximálně 82 cm dlouhý a 1 kus BAT na jednu mažoretku.

Příslušenství (doplňky)

Příslušenství nesmí být vyšší než 3 metry, při vstupu a opuštění soutěžní plochy. Další, nepoužité příslušenství a doplňky mohou být umístěny na soutěžní ploše (v řadě). Soutěžící mají 2 minuty na odklizení doplňků ze soutěžní plochy po soutěžní choreografii. Umístěné náčiní nesmí zhoršit imič provedení.

Srážky porotců

Srážky technického porotce

1. Nedodržení času

 • za každou vteřinu nad limit - 0,05 bodu
 • v defilé přes 3:00
 • v choreografii pod 2,30 více než 3:00
 • V choreografii sólo formace pod 1:15 více než 1:3 0min.

2. pád nářadí 0,05 bodu za každý pád,

Není penalizováno, když:

 • náčiní opustí soutěžní prostor
 • překročení mažoretky prostoru, když si jde pro náčiní
 • pokud je náčiní předáno jiným soutěžícím nebo nesoutěžní osobou

3. opuštění náčiní soutěžní plochy (déle než 8 počítání na konci choreografii) 0,05 bodu

4. použití více, jiné náčiní 0,1 bodu

 • soutěžící nejsou připraveni k soutěži po ohlášení moderátorem 0,1bodu

6. Vstup na soutěžní plochu před ohlášením moderátorem 0,2 bodu

7. hudba není připravena 0,1 bodu

8. hudba je nízké technické kvality 0,1 bodu

9. Špatný MIX hudby a špatný konec, špatná příprava CD (poškrábání nebo přeskočení) - 0,1 bodu V případě pochybností hudebních chyb, rozhodne hlavním rozhodčím

10. Neoprávněná komunikace mezi soutěžícími - píšťalka, počítání nahlas, zpívání, pantomima atd. -1,0 bodu

11. nesprávné kostýmy týmů BAT -0,3 bodu

12. překročení soutěžní plochy, cvičení mimo plochu 0,1 bodu /1 osoba

13. příchod / odchod s hudbou -0,5 bodu

14. chybí stop figura -0,1 bodu

15. defilé: nepřekročení cílové čáře všemi členy -0,2 bodu

16. chybějící povinné prvky, chybějící změna různých náčiní -0,4 bodu/ 1prvek

17. chybí jištění dvěma a více osobami při zvedačce -0,3 bodu

18. v MIX je požadována změna náčiní 50% -chybějící změna 50% - penalizace 0,4 bodu a pokud se náčiní nepoužívá ve správné časové periodě +- 15s u skupin MIX, u mini MIX v časové periodě +-10s - penalizace 0,4 bodů a srážka za každou vteřinu nad nebo pod časový limit 0,05 bodů


Srážky bodového porotce

 • 1. hudba se neshoduje s věkovou kategorií -1,0 bod v choreografii
 • 2. Složení skupiny není výhradně přiměřené věku a žánru: -1,0 bod v choreografii
 • 3. Používání zakázaných prvků -1,0 bod v choreografii
 • 4. Neoprávněná komunikace ze strany vedoucích - dává pokyny mažoretkám během choreografie v choreografii - 1,0 bod
 • 5. ztráta rovnováhy -0,1 bodu v pohybové technice
 • 6. pád -0,3 bodu v pohybové technice
 • 7. v případě, že program je neadekvátní v SHOW -1,0 bod v choreografii

 Protest a stížnost
Protest na rozhodnutí poroty, nebo stížnost na pořadatele možno podat po ukončení soutěže a to  pouze elektronicky PŘEDSEDKYNI POROTY PRAVIDEL A POUZE VEDOUCÍ SOUBORU (ne rodiče). V průběhu soutěže se podávání protestů a stížností bude považovat za hrubé narušení soutěže a nebude brán na tyto protesty a stížnosti žádný zřetel. 

Protesty

Protest lze podat pouze písemnou formou vedoucí oddílu, který je uveden
na přihlášce soutěžících do soutěže MČR mažoretek, a to z následujících důvodů:

- nedodržení věkové hranice soutěžících,

- nedodržení věkového limitu u skupiny,

- rozdílné složení skupiny během pódiové choreografie a pochodového defilé,

- nepovolené využití rekvizit.

Protest může být podán maximálně do 2 dní po skončení soutěže.

Poplatek za každý vznesený protest činí 500,- Kč. Uvedení několika důvodů dle odst. 1
v jednom protestu se považuje z hlediska výše poplatku za jeden protest. Je-li protest uznán oprávněným, poplatek 500,- Kč se v plné výši vrátí neodkladně vedoucímu oddílu,
který protest podal. Pokud je protest označen za neoprávněný - poplatek 500,- Kč propadne ve prospěch  IMC.

Těšíme se na Vás